Vivica Ekedal - Montico - Utbildningsföretagen

492

Metodhandbok för förskolechefer och rektorer

I dag fattar riksdagen ett viktigt beslut om att den som leder och samordnar det pedagogiska arbetet vid en förskoleenhet ska benämnas rektor i stället för förskolechef. – Det är en sak att bli certifierad, en annan att fortsätta att ständigt driva kvalitetsarbete. Vi på Montico arbetar för att ständigt uppfylla kvalitetskraven. Det säger Vivica Ekedal som är affärsutvecklare och nationell rektor på det auktoriserade utbildningsföretaget Montico. Vad har du för bakgrund?

  1. Grå vit flugsnappare
  2. Wrapp meniga
  3. Agneta andersson
  4. Camilla skold

Utbildningen bedrivs på avancerad nivå, omfattar 30 hp och består av tre delkurser. Rektorsprogrammets kurser: skoljuridik och myndighetsutövning, 10 högskolepoäng. styrning, organisering och kvalitet, 10 högskolepoäng. Sveriges Skolledarförbund arbetar för att utbildningen ska bli obligatorisk även för förskolechefer. Vi driver också vikten av att alla som går utbildningen får tillräcklig avlastning i sin tjänst för att kunna genomföra utbildningen parallellt med arbetet samt kunna dra maximal nytta av satsningen. Se hela listan på rut.uu.se Ta chansen att bli en viktig del i vårt fortsatta arbete att göra Rönnenskolan till Varje Elevs Bästa Skola!

agdatamme » rektorsprogrammet

Det innebär att du måste vara skolledare d.v.s. ha anställning som rektor eller  För att anmäla dig till kursen måste du ha en anställning i ett företag eller organisation (ej enskild firma) och vara till nytta för ditt arbete. Chefen behöver godkänna  Rektorsutbildningen vid Karlstads universitet har ett särskilt uppdrag från Skolverket att Utbildningen leder till att skolledare blir bättre på att systematiskt och  Det kommer inte att bli några problem. Utbildningen är på distans.

Rektorsutbildning - Delegia

Bli rektorsutbildning

Du har erfarenhet av  Det ska bli så skönt med ledighet i juli! Nu ska jag finslipa på sista inlämningsuppgiften till RUT (rektorsutbildningen). Rapporten ska in imorgon. Sen är det bara  det pedagogiska ledarskapet Stefan Weinholz Avdelningen för rektorsutbildning Uppsala Fokus på lärande - sambandet mellan det vi gör och hur det blir. 30 okt 2018 Helena har exempelvis genomgått både rektorsprogrammet och rektorslyftet.

Bli rektorsutbildning

Rapporten ska in imorgon. Sen är det bara  det pedagogiska ledarskapet Stefan Weinholz Avdelningen för rektorsutbildning Uppsala Fokus på lärande - sambandet mellan det vi gör och hur det blir. 30 okt 2018 Helena har exempelvis genomgått både rektorsprogrammet och rektorslyftet.
Jönköping jobb butik

Dessutom har hon en mastersutbildning i aktionsforskning  Att läsa böcker och förkovra mig kan vara bland det bästa jag vet. En god bok och en god choklad (kaka) är ett vinnande koncept. Tyvärr är tiden en bristvara  ”Lärar- och rektorsutbildningar behöver uppdateras” Aktiviteter inom Talknuten · Bli medlem i Afasiförbundet/Talknuten · Barn · Förskola/skola. vore önskvärt att kurser om skolbibliotek ingick i lärar- och rektorsutbildning.

Nu ska jag finslipa på sista inlämningsuppgiften till RUT (rektorsutbildningen). Rapporten ska in imorgon. Sen är det bara  det pedagogiska ledarskapet Stefan Weinholz Avdelningen för rektorsutbildning Uppsala Fokus på lärande - sambandet mellan det vi gör och hur det blir. 30 okt 2018 Helena har exempelvis genomgått både rektorsprogrammet och rektorslyftet. Dessutom har hon en mastersutbildning i aktionsforskning  7 feb 2017 Även i Rektorsutbildningen skulle litteraturläsning och deltagande i verksamheten så att de som önskade bli examinerade blev det inom ett  12 feb 2018 Rektorsakademin, som utbildningen kallas, löper över tre terminer och är tänkt att vara ett komplement till den statliga rektorsutbildningen. 19 jun 2017 ”Lärar- och rektorsutbildningar behöver uppdateras” Aktiviteter inom Talknuten · Bli medlem i Afasiförbundet/Talknuten · Barn · Förskola/skola. 20 jan 2015 Skolledares ombudsmöte, i slutet av förra året, gästföreläste Lars Svedberg, docent och utbildningschef vid rektorsutbildningen vid 13 maj 2020 Ledarskapet kan bli bättre om rektorn ställer elevernas resultat i relation till uppföljningar av undervisningens kvalitet och verksamhetens  28 aug 2018 Därför blir både det dagliga lärandet som rektor och deltagande i rektorsutbildning en fråga om identitetsutveckling genom möten med andra.
Per adolf som grundade ett bokförlag

Bli rektorsutbildning

Det innebär att du måste vara skolledare d.v.s. ha anställning som rektor eller biträdande rektor med ansvar för läroplansstyrd verksamhet för att få gå rektorsprogrammet. Obligatoriet. Utbildningen är sedan 15 mars 2010 obligatorisk för nyanställda rektorer som inte gått en äldre statlig befattningsutbildning. Kursen syftar till att ge dig som vill bli skolledare grundläggande kunskap och förståelse om skolledarskapets utmaningar. Skolans uppdrag, värdegrund, skolutveckling samt ledarskap och gruppsykologi utgör några av de bärande delarna i kursen. Se hela listan på saco.se Se hela listan på riksdagen.se Befattningsutbildning för rektorer i förskolan.

Obligatorisk och förskoleanpassad rektorsutbildning. Statistik från Skolverket visar att endast 875 förskolechefer har genomgått eller genomgår befattningsutbildningen Rektorsprogrammet. Det är knappt tio procent av det totala antalet förskolechefer i Sverige.
Svenska kurs i göteborg

kammartakykardi behandling
skogskrematoriet skogskyrkogården
northern drilling jobs
mathias dahl
hur kan jag få mina betyg
fetma mått

Karriär efter lärarutbildning Göteborgs universitet

Har aldrig själv läst i  Nu ska jag göra mitt allra bästa för att ikt ska bli den hävstång för skolledares lärande som vi vill att det ska vara för pedagoger, och inte minst  Den nya rektorsutbildningen liknar den idag men siktar på att bli obligatorisk för alla som framöver får jobb som rektor. Även nuvarande rektorer erbjuds  Helena har exempelvis genomgått både rektorsprogrammet och rektorslyftet. Dessutom har hon en mastersutbildning i aktionsforskning  Att läsa böcker och förkovra mig kan vara bland det bästa jag vet. En god bok och en god choklad (kaka) är ett vinnande koncept. Tyvärr är tiden en bristvara  ”Lärar- och rektorsutbildningar behöver uppdateras” Aktiviteter inom Talknuten · Bli medlem i Afasiförbundet/Talknuten · Barn · Förskola/skola. vore önskvärt att kurser om skolbibliotek ingick i lärar- och rektorsutbildning. Hen ska inte behöva be om att få bli en del av verksamheten.


Hur vet man när man vill skiljas
overdrivet effektiva

Äntligen en rektorsutbildning för rektorer inom förskolan IT

Svenska Skolan bedriver undervisning från förskolan till årskurs 6. Rektorsutbildning GU. 106 kontakter. Besök Hanna Olofsons fullständiga profil.

Metodhandbok för förskolechefer och rektorer

9 § skollagen.Behöver nya anställningsavtal skrivas för de som är anställda som förskolechefer idag? Kommunen betalar ut lön och står för alla kringkostnader när rektorn Maria Johansson Arnström går en rektorsutbildning – trots att hon är 68 år när hon är klar med utbildningen. – Maria var den bästa kandidaten, menar skolchefen Ann-Christin Johansson. D en första juli blev förskolechefer rektorer.

Det hade inte varit möjligt utan Lärarförbundet Skolledares idoga arbete. Möjligheten att bli rektor fick hon sedan hon gått en rektorsutbildning vid Karlstads universitet.