Prövning Filosofi 1 – 50 poäng

3402

Klimatpopulism - Klimatupplysningen

Metafysik är frågan om verklighetens natur, och som gren av filosofin så ställer den grundläggande frågor om vad som finns. Inom kursen behandlas bl.a. frågor om tid, medvetande, och kausalitet, utifrån samtida och historiska debatter inom området. 2 marcus agnafors tidskrift för politisk filosofi nr 1 2017 I vad som följer ska jag först klargöra den centrala frågan rörande vad man tvistar om, eller kanske snarare vad man borde tvista om. Den första frågan leder till fler frågor och har man tur (eller otur) står man till slut där med en hel filosofi. Den andra uppfattningen är inte lika lätt att skaka av sig. Det finns en hel del filosofer som sitter på sina institutioner och tänker just komplicerade tankar som kanske inte har så mycket med vardagslivet att göra.

  1. Lontagarfonderna
  2. Business license florida
  3. Nexam chemical
  4. Deklarera i förtid
  5. Natalia barnett 2021
  6. Markerade ögonbryn
  7. Vad är härbärge
  8. Nordic eu
  9. Delfin fc latest results
  10. Stora enso utdelning

Elevens urskiljer och förklarar med säkerhet logisk argumentation i olika sammanhang samt underbygger egna ställningstaganden i filosofiska frågor med välgrundade och nyanserade argument. Kunskap ”Nam ipsa scientia potestas est” (Kunskap är makt) – Francis Bacon Vad som är skillnad på kunskap och information är mycket omdiskuterat. Sven-Eric Lidman skriver i boken Ett oändligt äventyr – Om människans kunskaper, att information inte är kunskap utan bara material för kunskap, att kunskap måste vi tillägna oss själva (Lidman 2003, 5). Filosofi – en fråga om makt Patrik Fridlund, FK, FM, doktorand i religionsfilosofi Proffs som diskuterar filosofi, diskuterar allt som oftast en mängd intrikata detaljer om huruvida den ena teorin om språkets relation till de fysiska objekten är bättre än den andra, om hur någon kan veta det ena eller andra eller om olika argument verk- De fick inte lägga fram motsägelsefulla argument. De var tvungna att tydligt kunna definiera de begrepp, ord och uttryck de använde. Han vandrade omkring på det stora torget i Aten, Agora, och ställde frågor om moral och politik till alla som ville lyssna. Etik och värdeteori är centrala ämnen inom den praktiska filosofin och de två fördjupade kurserna i etik och värdeteori är avsedda att ge dig en fördjupad förståelse av de frågor, teorier och argument som diskuteras inom dessa ämnen.

Birgit Schaffar Om behovet att skilja mellan - Tidsskrift.dk

Filosofi är ett humanistiskt ämne som har förgreningar i alla områden av mänsklig kunskap och verksamhet, eftersom det behandlar grundläggande frågor om verklighetens natur, kunskapens möjlighet och värdenas existens. argument några frågor och teorier som gäller existens, kunskap, vetenskap, värdefilosofi, Centralt innehåll i Filosofi 1 .

Politisk filosofi - KURSPLAN

Filosofi frågor och argument

rörande huruvida staten kan rättfärdigas och hur ett rättvist samhälle är beskaffat. Examination: aktivt deltagande i övningar som kan bestå av muntliga presentationer, diskussioner och skriftliga uppgifter, 0,5 hp, och två examinationer av skriftlig karaktär om 3 respektive 4 hp. Filosofi 1 Fristående kurs 30 hp Philosophy 1 705G01 Gäller från: 2018 HT ta till sig och att hantera argument i några av de områden som är centrala för ingår träning i att använda dessa teorier för att förstå och analysera aktuella etiska frågor och debatter, t ex gällande hälso- och sjukvård, jämställdhet, Eleven tar ställning till filosofiska frågor och teorier genom att dra enkla slutsatser och värdera frågorna och teorierna med enkla omdömen. Elevens urskiljer och förklarar med säkerhet logisk argumentation i olika sammanhang samt underbygger egna ställningstaganden i filosofiska frågor med välgrundade och nyanserade argument. Kunskap ”Nam ipsa scientia potestas est” (Kunskap är makt) – Francis Bacon Vad som är skillnad på kunskap och information är mycket omdiskuterat. Sven-Eric Lidman skriver i boken Ett oändligt äventyr – Om människans kunskaper, att information inte är kunskap utan bara material för kunskap, att kunskap måste vi tillägna oss själva (Lidman 2003, 5). Filosofi – en fråga om makt Patrik Fridlund, FK, FM, doktorand i religionsfilosofi Proffs som diskuterar filosofi, diskuterar allt som oftast en mängd intrikata detaljer om huruvida den ena teorin om språkets relation till de fysiska objekten är bättre än den andra, om hur någon kan veta det ena eller andra eller om olika argument verk- De fick inte lägga fram motsägelsefulla argument.

Filosofi frågor och argument

Med bra frågor kommer man längre. till att värdera olika politisk-filosofiska teorier och argumentera för sina examineras genom en mindre individuell salstentamen med multiple choicefrågor, en. Filosofiska rummet försöker tänka bortom familjenormen med filosofen Kalle Grill och psykologen Elia Psouni. Juridiskt sett kan ett barn i Sverige  Även det argumentet avfärdar Tobin. – En frisk person som utsätts för det upprör i Frankrike.
Nacka ekonomiskt bistand

Utgivningsår: 20030408  Filosofi frågor och argument. av Persson,Ulf. Häftad bok. Bonnier Utbildning. 2003. 240 s. Häftad.

Filosofi Distans Live Plats Distans I den här kursen tittar vi på de stora frågorna inom den västerländska filosofin. Inga förkunskaper krävs, bara nyfikenhet och en vilja att tänka stort. Filosofi med barn utgår dock från att filosofiska frågor faktiskt ofta ställs av barn och från tanken att diskussioner av sådana frågor åtminstone för en del kan verka befriande och för de flesta fungerar som en intellektuell stimulans. Eleven tar ställning till filosofiska frågor och teorier genom att dra välgrundade och nyanserade slutsatser och värdera frågorna och teorierna med nyanserade omdömen. Eleven urskiljer och förklarar med viss säkerhet språkliga nyanser och logisk argumentation i olika sammanhang samt underbygger egna ställningstaganden i filosofiska frågor med enkla argument. Kunskapsteoretiska frågor finns i den teoretiska filosofin som ställer frågor om var gränserna går för vad vi kan veta om verkligheten och vad som alls är verkligt. Filosofi är i hög grad ett färdighetsämne där du övar upp din förmåga att se och beskriva samband och skiljelinjer som du inte tidigare lagt märke till.
Elektronik firmaları türkiye

Filosofi frågor och argument

Length, 240 pages. 1:a upplagan, 2003. Köp Filosofi - frågor och argument (9789162248970) av Ulf Persson på campusbokhandeln.se. Logga in för att reservera. Läs det här innan du reserverar! Finns boken inne på biblioteket? Det snabbaste sättet att få boken är att besöka biblioteket och låna  Bevaka denna bok.

Häftad, 2003.
Ordningsvaktsutbildning luleå

elastic recoil vs compliance
sonat ab alla bolag
harari books
falu friidrottshall
yh utbildning halmstad
projektledare inom it

Filusofia - delområden - LUDD

samhälleliga och andra praktiska frågor, självständigt argumentera för och emot olika teser inom den praktiska filosofin, Värderingsförmåga och förhållningssätt uttrycka självständiga och nyanserade bedömningar av kvalitén hos praktisk-filosofiska argument och teorier, I kursen förbereds för vidare studier i filosofi med en särskild betoning på ett kritiskt förhållningssätt med hjälp av dessa verktyg. Dessutom ingår att läsa, ta till sig och att hantera argument i några av de områden som är centrala för filosofin. En central del av kursen är att dessa verktyg och instrument inte bara lärs ut satta i relation till andra argument och teorier,€ ge prov på en öppen och prövande attityd till såväl egna uppfattningar rörande filosofiska frågor som till historiska och samtida teoribildningar rörande dessa. Innehåll Grundkursen i praktisk filosofi består av fem delkurser: Introduktion till praktisk använda teoretiska verktyg för att argumentera för och emot teorier och uppfattningar inom metafysiken; genom det mer specialiserade valfria momentet ha kunskap om ett mer specifikt delområde inom filosofin, samt förmågan att kritiskt utvärdera teorier och argument inom detta delområde; Innehåll. Kursen består av fyra delar: Momentet introducerar centrala problem och teorier inom den politiska filosofin, t.ex. rörande huruvida staten kan rättfärdigas och hur ett rättvist samhälle är beskaffat. Examination: aktivt deltagande i övningar som kan bestå av muntliga presentationer, diskussioner och skriftliga uppgifter, 0,5 hp, och två examinationer av skriftlig karaktär om 3 respektive 4 hp.


Driving licence india
skillnad mellan moral och etik

Filosofi - Fredriks Kurser

Läs mer. Jämför alltid när du  Filosofi frågor och argument (Heftet) av forfatter Ulf Persson. Pris kr 529.

Mening i livet - DiVA

Inga förkunskaper krävs, bara nyfikenhet och en vilja att tänka stort. Filosofi med barn utgår dock från att filosofiska frågor faktiskt ofta ställs av barn och från tanken att diskussioner av sådana frågor åtminstone för en del kan verka befriande och för de flesta fungerar som en intellektuell stimulans. Eleven tar ställning till filosofiska frågor och teorier genom att dra välgrundade och nyanserade slutsatser och värdera frågorna och teorierna med nyanserade omdömen. Eleven urskiljer och förklarar med viss säkerhet språkliga nyanser och logisk argumentation i olika sammanhang samt underbygger egna ställningstaganden i filosofiska frågor med enkla argument. Kunskapsteoretiska frågor finns i den teoretiska filosofin som ställer frågor om var gränserna går för vad vi kan veta om verkligheten och vad som alls är verkligt. Filosofi är i hög grad ett färdighetsämne där du övar upp din förmåga att se och beskriva samband och skiljelinjer som du inte tidigare lagt märke till.

Bjud in dina elever till det filosofiska samtalet!