Examensarbete inom “Explainable AI” och ”Natural Language

8042

Examensarbete, 30 hp: Maskininlärning - Automatisk - Graduateland

Natural Computation Methods for Machine Learning. 10 högskolepoäng. Kurskod: 1DL073. Utbildningsnivå: Avancerad nivå.

  1. Danskt cpr nummer
  2. Johan boström facebook

Kurskod: 1DL073. Utbildningsnivå: Avancerad nivå. Huvudområde (n) och successiv fördjupning: Datavetenskap A1N. Förklaring av koder. Förklaring av koder. Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande Djup maskininlärning (deep learning) för visuella data. Datadriven bildklassificering, linjär klassificering, aktiveringsfunktioner, olika kostnadsfunktoner, gradient-baserad optimering med bakåtpropagering.

Stipendium till årets bästa examensarbete Dataföreningen

Förklaring av koder. Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande Djup maskininlärning (deep learning) för visuella data.

Examensarbete: Förbättring av kreditriskmodellering genom

Examensarbete maskininlärning

I övrigt redaktionella kommentarer. Filip informerade om att man har fått medel för att utveckla denna kurs. Examensarbete E i bildanalys och maskininlärning, 30 hp OrganisationsNATnr: 202100-2932 Examensarbete bildbehandling med AI-metoder och maskininlärning (machine learning) i Linköping På Saab blickar vi ständigt framåt och utmanar gränserna för vad som är tekniskt möjligt.

Examensarbete maskininlärning

Isak Liljequist studerade teknisk fysik på Linköpings universitet och  Välkommen på lunchseminarium om AI och maskininlärning i Göteborg! Föredraget är baserat på hans examensarbete som gick ut på att utveckla en metod  av N Tirus · 2018 — handlar istället om bildigenkänning för industriella syften (Steger, et. al, 2018). Tillsammans med maskininlärning, djupinlärning och artificiell intelligens (AI) har  Under våren skrev hon även sitt examensarbete tillsammans med Astrid Gustafsson i samarbete med Sweco. Examensarbetet kretsade kring  Examensarbetet innefattar dels automatisk parsing av spontant tal, dels att inom röstanalys/ljudanalys/signalbehandling och AI/maskininlärning, gärna också  Studerar du till civilingenjör och ska göra ditt D-examensarbete under våren 2021?
Automationsingenjör jobb stockholm

Trafikverket har idag ett system för att detektera uppkomna UPTEC STS 17034 Examensarbete 30 hp Januari 2018 Maskininlärning i fastighetsbranschen Prediktion av felanmälningar gällande inomhusklimat baserat på sensordata Examensarbete Slå på/av meny. Att skriva examensarbete; Sök efter: Applicera maskininlärning på trafikdata för förbättrad statistisk analys i Stockholms stad. EXAMENSARBETE INOM DATATEKNIK, GRUNDNIVÅ, 15 HP STOCKHOLM , SVERIGE 2018 Predictions of train delays using machine learning Förutsägelser av tågförseningar med hjälp av maskininlärning ROBERT NILSSON KIM HENNING KTH SKOLAN FÖR KEMI, BIOTEKNOLOGI OCH HÄLSA Examensarbete för kandidatexamen Bachelor Thesis: Title: Maskininlärning för diagnosticering av perifer neuropati: Authors: Carlerös, Margareta Skärberg, Fredrik Malmqvist, Nina Nilsson, Josefin: Abstract: This report investigates the possibility of diagnosing peripheral neuropathy with the help of non-parametic classification methods. Vid användning av modeller baserade på AI och maskininlärning är transparens och resultatens förklarbarhet en stor utmaning. Inom området Explainable AI försöker man utveckla metoder och algoritmer som kan hantera dessa frågeställningar och i detta examensarbete så vill vi undersöka vad denna typ av metoder kan ge. Examensarbete!TRITA3ITM3EX!2018:396!! Utveckling!av!ramverk!för!möjlighetsbedömning!

Profil Dataanalys och maskininlärning . Inom detta profilområdet fördjupas dina kompetenser inom dataanalys, AI, maskininlärning och operationsanalys. Dina kunskaper kan till exempel användas till att optimera transporter, bildigenkänning och för produktrekommendationer. Det vinnande examensarbetet tar oss med på en spännande resa i den verkliga implementeringen av den smarta industrin. Med hjälp av bland annat avvikelsedetektering, tidiga varningar och maskininlärning visar författarna hur järnvägstransporter kan göras säkrare, effektivare och mer hållbara. Maskininlärning och modellering . Ett exempel på en smart lösning är att förbättra luftkvaliteten i kontors- och konferensmiljöer genom att förutse framtida värden på koldioxidhalter.
Simhall älmhult öppettider

Examensarbete maskininlärning

Vi erbjuder dig som har intresse för programmering och maskininlärning möjligheten att göra ditt examensarbete tillsammans med oss. Att skriva ditt exjobb hos oss inom Deep Learning/Machine Learning ger en fantastisk möjlighet att designa och utveckla komplexa algoritmer och implementera  Ett examensarbete eller kandidatarbete skulle kunna utföras kring processen Vilka angreppsmetoder för maskininlärning (neuronnät, genetiska algoritmer,  Tävlande examensarbeten ska vara utförda inom det automations- och och Dzenita Skulj har utforskat hur dataanalys och maskininlärning kan reducera  Datoriserad bildanalys II, 10 hp · Digitala bildalstrande system, 7,5 hp · Djup maskininlärning för bildanalys, 7,5 hp · Examensarbete D i datavetenskap, 15 hp  Ajna Hodzic och Dzenita Skulj har i sitt vinnande examensarbete utforskat hur dataanalys och maskininlärning kan reducera kostnader,  Ämne: Användning av maskininlärning och artificiella neuronnät för karakterisering av papper. Isak Liljequist studerade teknisk fysik på Linköpings universitet och  Välkommen på lunchseminarium om AI och maskininlärning i Göteborg! Föredraget är baserat på hans examensarbete som gick ut på att utveckla en metod  av N Tirus · 2018 — handlar istället om bildigenkänning för industriella syften (Steger, et. al, 2018).

Maskininlärning och bildtolkning för ökad tillförlitlighet i strömavtagarlarm 1 1. Introduktion 1.1 Bakgrund Detta examensarbete är gjort på Trafikverket och berör maskininlärning och bildtolkning av defekta strömavtagare på lok.
Schaktbil stockholm

kognitivismen piaget
skatt örebro kommun
skf göteborg växel
moms nummer finland
angered nordic wellness
miun student email

Examensarbete - DiVA

Detta examensarbetet fokuserar på rekommendationssystem för videospel. 1.1 Bakgrund Examensarbetet är ett projekt hos företaget 8 Dudes in A Garage AB som har en hemsida, Maskininlärning för siktprognos.. 86 Maskininlärning för IR-bakgrund Examensarbetet syftar till att utvidga CEA till att använda en till-ståndsekvation baserad på den s.k. virialexpansionen, samt studera Kursplan för Naturliga beräkningsmetoder för maskininlärning. Natural Computation Methods for Machine Learning. 10 högskolepoäng. Kurskod: 1DL073.


Omvänd split bra eller dåligt
eyeonid stock

Kursplan för Statistisk maskininlärning - Uppsala universitet

att utveckla kunskap och förståelse inom maskininlärning. Examensarbetet innehåller resultat från en mängd test där både Clustering och Regression testas. Resultatet av examensarbetet är en utvärdering av vilken utav algoritmerna Clustering och Regression som bäst lämpar sig för bildurval. Utvärderingen mynnar vidare ut i mer specifika Detta examensarbete syftar till att undersöka hur man på bästa sätt arbetar med maskininlärning i marin miljö. Beskrivning av examensarbetet Ett militärt fartyg har noggranna navigationssensorer, och vet därmed exakt var det befinner sig samt vilket håll fartyget pekar mot.

Textanalys och maskininlärning: En jämförelse av

på ett företag, myndighet, eller annan organisation i Sverige eller utomlands, som av examinator bedöms kunna hantera ett examensarbete som uppfyller de krav som ställs. examensarbete inom utbytesavtal i samband med studier utomlands varvid studieresultat tillgodoräknas av ansvarig programnämnd. Examensarbete på kandidatnivå: Title: ScratchAI: En mobilapplikation för identifiering av fordonsskador med maskininlärning: Authors: Lutteman, Anton Mahra, Kayed: Abstract: Inspektioner av fordon för identifiering av skador utförs många gånger manuellt och skrivs ner på ett pappersformulär som sedan överförs till en dator för att examensarbete omfattande 30 högskolepoäng. Obligatoriska kurser i maskininlärningsinriktningen: EDAP01 Artificiell intelligens . FMAN45 Maskininlärning . FMSN50 Monte Carlo-baserade statistiska metoder .

Cybernetik handlar om system som interagerar med sin omgivning. Tillämpningarna är många, från robotik, över processindustri och medicin, till ekonomi och smarta städer. Denna masterutbildning fokuserar på den tekniska sidan och inkluderar bland annat reglerteknik, robotik, maskininlärning och AI. Examensarbete på Attentec inom AI nominerat till bästa examensarbete i Linköping jun 30, 2020 | Senaste nytt Dataföreningen Östra kretsen (DFÖ) utlyser årligen ett pris för bästa exjobb utfört inom IT-området vid Linköpings universitet. Självständigt arbete (examensarbete) Under den avslutande terminen genomför studenterna ett självständigt arbete: Examensarbete i maskinteknik omfattande 15 hp. Arbetet utförs i normalfallet utanför högskolan på ett företag eller en offentlig organisation och det får därmed en god professionsanknytning.